Prda, čudna je to pojava. Dođe i prođe kad se najmanje nadaš.Neki je smatraju kao jednu od najgorih fizioloških potreba čovjeka, ali to nije istina. Ljudi koji se stide svoje vlastite prde su najgori oblik ljudske jedinke.Oni se stide svoje naljepse potrebe, oni se stide sebe.

Continue reading